Liceul Teoretic „Silvian Lucaci” din s. Costeşti, r. Rîşcani

Instituţia Publică
Republicană
OR.COSTESTI, R-UL RISCANI
02 ianuarie 2013
Asigurarea elevilor cu o pregătire teoretică fundamentală şi formarea unei ample culturi generale, necesare pentru continuarea studiilor în învăţămîntul superior sau profesional.